Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen ahti op basis van niet openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Meer informatie over CBS microdata kan worden gevonden op www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen .
fout
fout
fout
fout
fout