COVID-19 Zorgdruk Risico

Kaart laat de verwachte ziekenhuisdruk zien per regio, in het geval van een gelijke infectiegraad voor alle regio's. Verschillen in zorgdruk ontstaan door de leeftijdsopbouw per regio.


Methodiek: Paper in BMC Medicine

Download slide deck met use cases
Over dit dashboard

Dit dashboard komt voort uit een samenwerking tussen AHTI, Bits of Care en onderzoeker Mark Verhagen.

Voor verdere informatie over dit dashboard, neem contact op met info@ahti.nl, info@bitsofcare.com of mark.verhagen@nuffield.ox.ac.uk

Leeftijdsdata is afkomstig van CBS en betreft de meest recent beschikbare aantallen op het buurtniveau (2019).

In toevoeging op gezondheidsrisico o.b.v. leeftijd voegen we additionele risico-factoren op complicaties / infecties toe aan het dashboard. Dit is een work-in-progress en naarmate er meer informatie beschikbaar wordt over het virus breiden we het dashboard uit. Momenteel zijn de leefbaarheid van buurten en de hoeveelheid intergenerationele huishoudens toegevoegd als additionele risico-factoren.

Intergenerationeel samenwonen is afkomstig van CBS (2019 cijfers) en betreft huishoudens waar ten minste één iemand ouder dan 60 is en één iemand tussen de 12 en 40. De Leefbarometer data komt uit 2018.

Zie Docherty et al. (2020) voor een discussie van de relatie tussen de leefbaarheid van buurten en het risico op infectie en/of complicaties wanneer geïnfecteerd. Zie Bayern en Kuhn (2020) en Block et al. (2020) voor een discussie van de relatie tussen intergenerationeel samenwonen en infectie risico's.

Inspiratie voor de methodologie komt van het vergelijkbare UK Dashboard ontwikkeld door onderzoekers aan de University of Oxford (Verhagen et al. (2020)) .

Special thanks go to Guillaume Pressiat and Fabio Crameri for inspiring the design of this dashboard.

  • Apadana Consult
  • Bits of Care
  • ahti
  • UK dashboard